Sprawozdania finansowe  Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe. Dokładne adresy dla poszczególnych lat umieszczono poniżej