Dyrektor

mgr Małgorzata Matczak

Ustanowiona w grudniu 2008 roku, wieloletni pedagog szkolny i logopeda w jednej z największych szkół w Bydgoszczy

Wicedyrektor

mgr inż. Damian Tamas

Wszechstronnie wykształcony umysł ścisły, nauczający przyrody, biologii, chemii, geografii, prowadzi też doradztwo zawodowe pozwalające młodzieży wybrać odpowiednią drogę kariery zawodowej

NAUCZANY PRZEDMIOT FUNKCJA / WYCHOWAWSTWO
mgr Małgorzata Matczak pedagog, logopeda DYREKTOR
mgr inż. Damian Tamas przyroda, biologia, chemia, geografia, doradztwo zawodowe WICEDYREKTOR / wych. KL V
mgr Ewa Mikołajczak wychowanie przedszkolne oddział przedszkolny
mgr Joanna Maławy wychowanie przedszkolne oddział "O"
mgr Bogna Młodziankiewicz edukacja wczesnoszkolna, świetlica wych. KL III
mgr Bernadeta Nikodem edukacja wczesnoszkolna wych. KL I
mgr Danuta Sudak edukacja wczesnoszkolna wych. KL II
mgr Romuald Wiśniewski matematyka, technika wych. KL VI
mgr Sławomir Chmielewski muzyka, informatyka wych. KL VII
mgr Marta Mazur j. polski wych. KL VIII
mgr Anna Witwicka język angielski wych. KL IV
mgr Iwona Heise język niemiecki, wdż
mgr Magdalena Ciążyńska edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Miłosz Miękczyński wychowanie fizyczne
mgr Jolanta Rerek religia
mgr Monika Kusz-Laskowska historia, wos
mgr Anna Nowakowska matematyka, fizyka

REFERENT – SEKRETARIAT

Kamila  Sobczak

PSYCHOLOG:

mgr Daria Oszywa

PRACOWNICY OBSŁUGI

Hanna Stelter, Emilia Kułaczkowska, Edyta Mazur

BIBLIOTEKA

mgr inż. Damian Tamas

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  2022 / 2023

OPIEKUNOWIE:

Marta Mazur i Anna Witwicka

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA 

SEKRETARZ

SEKCJA KULTURY I IMPREZ:

SEKCJA SPORTOWA: 

SEKCJA DEKORACYJNO – PORZĄDKOWA: