Dyrektor

mgr Małgorzata Matczak

Ustanowiona w grudniu 2008 roku, wieloletni pedagog szkolny i logopeda w jednej z największych szkół w Bydgoszczy

Wicedyrektor

mgr inż. Damian Tamas

Wszechstronnie wykształcony umysł ścisły, nauczający przyrody, biologii, chemii, geografii, prowadzi też doradztwo zawodowe pozwalające młodzieży wybrać odpowiednią drogę kariery zawodowej

NAUCZYCIELE NAUCZANY PRZEDMIOT FUNKCJA / WYCHOWAWSTWO
mgr Małgorzata Matczak pedagog, logopeda DYREKTOR
mgr inż. Damian Tamas przyroda, biologia, chemia, geografia, doradztwo zawodowe WICEDYREKTOR / wych. KL VII
mgr Ewa Mikołajczak wychowanie przedszkolne oddział przedszkolny
mgr Dorota Kwiatkowska wychowanie przedszkolne oddział przedszkolny
mgr Joanna Maławy wychowanie przedszkolne oddział "O"
mgr Bogna Młodziankiewicz edukacja wczesnoszkolna, plastyka KL I
mgr Bernadeta Nikodem edukacja wczesnoszkolna KL II
mgr Danuta Sudak edukacja wczesnoszkolna KL III
mgr Romuald Wiśniewski matematyka, technika KL IV
mgr Sławomir Chmielewski muzyka, informatyka KL V
mgr Marta Mazur j. polski KL VI
mgr Sandra Kurdynowska język angielski KL VIII
mgr Iwona Heise język niemiecki, wdż
mgr Magdalena Ciążyńska edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Miłosz Miękczyński wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Truszczyńska religia
mgr Kusz-Laskowska historia, wos
mgr Anna Nowakowska matematyka, fizyka

REFERENT – SEKRETARIAT

Danuta Kula

PSYCHOLOG

mgr Aneta Jaworska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Hanna Stelter, Anna Katafiasz, Emilia Kułaczkowska, Edyta Mazur

BIBLIOTEKA

mgr inż. Damian Tamas

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  2020 / 2021

OPIEKUNOWIE:

Mazur i Kurdynowska

PRZEWODNICZĄCY

Franciszek Plamowski

ZASTĘPCA 

Antoni Jopek

SEKRETARZ

Igor Gabrychowicz

SEKCJA KULTURY I IMPREZ:

Antonina Hennig, Wiktoria Krzemkowska, Lena Kujawka, Amelia Lisiecka

SEKCJA SPORTOWA: 

Jakub Bochat, Szymon Fac, Jakub Gorzkiewicz, Dawid Okpisz

SEKCJA DEKORACYJNO – PORZĄDKOWA:

Natalia Balt, Marta Jasińska, Jeremiasz Okpisz, Barbara Tkaczyk