Oddział przedszkolny przy szkole Podstawowej im. KEN w Strzelewie

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy, umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

GODZINY PRACY:                                                     DYŻURY LOGOPEDY:

poniedziałek – piątek  6:30 – 16:00                           wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 16.30

Wychowawcy

nauczyciel

mgr Joanna Maławy

nauczyciel

mgr Ewa Mikołajczak

Rytm dnia

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę indywidualne zabawy edukacyjne z wychowawcą. Gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Kontakty indywidualne, np. rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00-8.10

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.
8.10-8.55

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Śniadanie. Czynności porządkowe i
sanitarno-higieniczne.

8.55-9.20

Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne: aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna.

9.20-10.30

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (lub na sali gimnastycznej). Spacery. Obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku. Zabawy
wspomagające emocjonalny i społeczny rozwój dziecka.

10.30-11.30

Zabawa dowolna przy niewielkim udziale nauczyciela.
11.30-12.15

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Obiad. Czynności porządkowe i
sanitarno-higieniczne.
12.15-13.20

Higiena układu nerwowego, tym słuchanie muzyki, literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe.
13.20-13.40

Zabawa ruchowa.
13.40-14.20

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek. Czynności porządkowe
i sanitarno-higieniczne.
14.20- 16.00

Zabawy indywidualne i w małych grupach, zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem, zabawy pantomimiczne, gry planszowe i stolikowe,
korzystają ze sprzętu sportowego. Czynności porządkowe w sali oraz w kącikach
zainteresowań i edukacyjnych.

Plan działań wychowawczych Oddziału przedszkolnego w Strzelewie grupa 5 – 6 latki, rok szkolny 2022/2023

Plan działań wychowawczych zmierza do dokonywania obserwacji zachowań dzieci i monitorowania ich osiągnięć związanych zwłaszcza z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Aby unikać ewentualnych możliwych potknięć życiowych naszych wychowanków w życiu społecznym, chcąc dać im większe szanse rozwoju, pragnę wykorzystać każdą chwilę i dany nam czas, już teraz, na pracę nad rozwojem poznawczym, społecznym i emocjonalnym powierzonych mi dzieci. Przyjmując panujący powszechnie system wartości oraz wiek rozwojowy moich podopiecznych, określiłam zasady i normy postępowania ważne dla dziecka w społeczności przedszkolnej oraz poza placówką. Pragnę wyposażyć dzieci przez czas obecności w oddziale przedszkolnym w system wartości oraz umiejętność życia w grupie, a także doprowadzić do powstania własnego pozytywnego wizerunku każdego wychowanka. Plan jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

PIĘKNY I EKSCYTUJĄCY ŚWIAT ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

 

20230113 093851

20230113 093851

WIGILIJNE PRZYGOTOWANIA

W grudniu do sali Biedronek zawitali wyjątkowi Goście 🙂 Dzieci wprowadziły Rodziców w świąteczny nastrój i zaprezentowały mini występ artystyczny, a następnie wspólnie z Rodzicami wykonały ozdoby świąteczne.To był mile spędzony czas, pełen śmiechu i radości!

min