Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta pozostaje nierozstrzygnięty. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny nie rekomendowała kandydata. Żadna osoba nie została zatrudniona na stanowisko urzędnicze. Dyrektor szkoły Małgorzata Matczak